Voedselveiligheid

Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een onderzoek op het gebied van voedselveiligheid van het onderzoeksinstituut RIKILT Wageningen University & Research. Hierbij wil RIKILT onderzoeken of door de analyse van urine vastgesteld kan worden in hoeverre u bepaalde chemische stoffen (zie hieronder) via voeding heeft binnen gekregen. Het gaat om een eerste fase van een groter onderzoek, waarbij we willen nagaan of de proefopzet en methoden die wij voor ogen hebben goed werken. Het onderzoek, de analyses, en de interpretatie worden gedaan door RIKILT.

Waatrom dit onderzoek

Iedereen wordt dagelijks via voeding blootgesteld aan allerlei chemische stoffen. Denk hierbij aan kleine hoeveelheden van bestrijdingsmiddelen, milieuverontreinigingen, gifstoffen van schimmels (mycotoxinen). De blootstelling aan deze stoffen wordt ingeschat op basis van de gehalten ervan in voeding, en wat we gemiddeld eten. De meeste stoffen die we binnen krijgen worden deels weer uitgescheiden via de urine. In principe is het dus mogelijk om door analyse van urine te zien in hoeverre een persoon een bepaalde stof heeft binnen gekregen. Om na te gaan of dit idee ook echt werkt, willen we van 1 dag de voeding die u eet verzamelen (een zogenaamde duplicaatmaaltijd), en de urine van die dag. De voeding en de urine worden dan onderzocht op een aantal stoffen, en we kijken of er een relatie is.

Wie kan er meedoen?

U kunt meedoen als u tussen de 18 en 65 jaar oud bent, naar eigen indruk gezond bent, en geen medicijnen gebruikt die alleen op recept verkrijgbaar zijn (anticonceptie middelen zijn geen probleem).

Wat wordt er van u verwacht?

  • Gedurende één dag doet u van alles wat u eet eenzelfde portie in een vriesbox. Dit kan op een dag naar keuze die u schikt, dus ook in het weekeinde, bijv. de zondag.
  • Op diezelfde dag verzamelt u alle urine in een grote pot (24-uurs bokaal)
  • U houdt een voedingsdagboekje bij en vult een vragenlijst in
  • U eet en drinkt zoals u normaal ook zou doen
  • Alle materialen nodig voor verzamelen van de monsters worden bij u thuis gebracht en later weer opgehaald.

Waarom meedoen?

Door mee te doen levert u een belangrijke bijdrage aan ons onderzoek naar alternatieve mogelijkheden om blootstelling van mensen aan chemische stoffen via voeding vast te stellen. Vergoeding: U ontvangt €75,- als vergoeding voor deelname aan dit onderzoek.

Ja, ik ben geïnteresseerd en wil graag meer weten!

Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Anouk Boudewijn, tel 06-10177703 of Raymond Stuijvenberg, tel 06-22713666
E-mail: 24uursvoeding.rikilt@wur.nl