Scan It studie

logo Scan It studie

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de Scan It studie.

Voedingsdagboekjes spelen een grote rol bij voedingsonderzoek. Het opschrijven of invoeren van de gegeten voedingsmiddelen kan veel tijd kosten en doet iedere deelnemer weer anders. Sommige apps op de mobiele telefoon (smartphone) hebben een streepjescode-scanner. Hiermee kan de streepjescode van de verpakking van de gegeten voedingsmiddelen gescand worden. Ook is het mogelijk om een voedingsmiddel te selecteren uit een lijst van voedingsmiddelen in de app.

In de Scan It studie wordt gekeken naar het aantal voedingsmiddelen dat wel en niet gescand wordt met een streepjescode-scanner in een voedingsdagboek-app. Dit wordt gedaan doordat deelnemers 2x een voedingsdagboekje bijhouden in een app met een streepjescode scanner. De uitkomsten van de studie worden gebruikt bij het ontwikkelen van een voedingsdagboek-app voor onderzoek.

Het onderzoek is volledig online en vindt plaats in het voorjaar van 2018. U houdt op een doordeweekse dag en een weekenddag uw voeding bij via de applicatie. Deze dagen kunt u zelf kiezen binnen een periode van 2 weken. Tenslotte vult u een korte online vragenlijst in.

Voor deze studie zijn we op zoek naar 60 gezonde deelnemers (zowel mannen als vrouwen), die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

  • tussen de 18 en 79 jaar oud bent (geboren tussen 01-02-1938 en 05-03-2000)
  • een Apple of een Android smartphone heeft en bereid bent deze te gebruiken voor het onderzoek voor het downloaden van FatSecret een gratis dagboek-app
  • niet werkzaam bent op de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit of hier een BSc of MSc opleiding, thesis of stage doet

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

  • vult u een toestemmingsverklaring in, en stuurt u een scan van de ondertekende verklaring aan ons terug via e-mail
  • vult u een online screeningsvragenlijst in

Bij deelname aan het onderzoek:

  • houdt u 1x op een doordeweekse dag uw eten bij in de applicatie
  • houdt u 1x op een weekenddag dag uw eten bij in de applicatie
  • vult u 1x een korte vragenlijst in over het bijhouden van de voeding in de applicatie

Wat staat er voor u tegenover?

  • een financiële vergoeding van € 15,-
  • u levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van een voedingsdagboek-app voor wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Scan It studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Wia Barkema
E-mail: scanit@wur.nl