Protégé

logo Protégé

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor Protégé.

Tot enkele decennia geleden was men ervan overtuigd dat eiwitten uit de voeding volledig worden afgebroken in de darm en vervolgens geabsorbeerd worden. Tegenwoordig neemt men aan dat een klein gedeelte van het eiwit intact in de bloedbaan wordt opgenomen, dus nog voordat het afgebroken is tot aminozuren. Opname van (onverteerde) fragmenten kan mogelijk een effect hebben op de gezondheid. Zo kunnen eiwitfragmenten bijvoorbeeld mogelijk het immuunsysteem stimuleren.

Intensieve fysieke inspanning kan de doorlaatbaarheid van de darm verhogen. Deze verhoogde doorlaatbaarheid kan op zijn beurt weer effect hebben op de opname van al dan niet verteerde eiwitfragmenten. Protégé heeft tot doel beter inzicht te verkrijgen in de eiwitvertering en -opname na fysieke inspanning.

Protégé vindt plaats in november en december 2013 en zal bestaan uit 2x 3 testdagen voorafgaand door een fietstest waarmee uw prestatievermogen bepaald wordt. De 2 testperioden dienen minimaal 7 dagen uit elkaar te liggen. De exacte planning wordt individueel afgestemd.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar 12 mannen uit Wageningen en directe omgeving die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • een man bent in de leeftijd van 18 tot 35 jaar oud (geboren tussen 01-11-1977 en 01-11-1995)
 • tenminste twee jaar wielrenervaring hebt en deze sport gedurende het hoogseizoen minimaal 2 maal per week uitoefent
 • een goede algemene gezondheid hebt, dit wordt nagegaan door een vragenlijst
 • een stabiel en normaal gewicht hebt (BMI 20 - 25 kg/m2)*
 • niet rookt en geen harddrugs gebruikt
 • geen prebiotica/ probiotica/ eiwitsupplementen inneemt tijdens het onderzoek en de maand voorafgaand aan het onderzoek
 • geen bloed doneert tijdens het onderzoek en in de 6 weken voorafgaand aan het onderzoek

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • 1x naar een informatiebijeenkomst komen op de universiteit (optioneel, duur maximaal 30 minuten)
 • 1x naar de universiteit komen voor een screening (duur maximaal 30 minuten), hier tekent u een toestemmingsverklaring en krijgt u een algemene en medische vragenlijst om in te vullen
 • 1x naar de universiteit komen voor een voorbereidende test (duur maximaal 90 minuten), hierbij wordt uw lengte en gewicht gemeten, wordt uw lichaamssamenstelling bepaald met de BodPod en een DEXA-scan en voert u een maxiumaaltest op de fiets uit waarmee uw prestatievermogen bepaald wordt

Bij deelname aan het onderzoek:

 • 2x op 3 achtereenvolgende dagen 's ochtends nuchter naar de universiteit komen voor het onderzoek, hieronder staan de 3 verschillende testdagen beschreven
  op testdag 1:
  • drinkt u een suikeroplossing en een eiwitoplossing en wordt er in de 5 uur hierna regelmatig bloed afgenomen via een infuuskraantje en moet u ieder uur uw urine verzamelen
  • krijgt u na deze 5 uur een lunch aangeboden en bent u een aantal uren vrij om te gaan waar u wilt
  • komt u 's avonds terug voor een glycogeendepletietest, het doel van deze fietstest is om de glycogeenvoorraad in de spieren zoveel mogelijk uit te putten (duur 90-120 minuten)
  op testdag 2:
  • krijgt u een licht ontbijt van ons
  • fietst u 90 minuten op 50% van uw maximale vermogen, tussendoor wordt enkele keren uw energieverbruik gemeten
  • drinkt u een suikeroplossing en een eiwitoplossing en wordt er in de 5 uur hierna regelmatig bloed afgenomen via een infuuskraantje en moet u ieder uur uw urine verzamelen
  • krijgt u na deze 5 uur een lunch aangeboden en is deze studiedag afgelopen
  op testdag 3:
  • nemen we wat bloed af
  • krijgt u na deze 10 minuten een ontbijt aangeboden en is deze studiedag afgelopen
 • de dagen voorafgaand aan iedere testdag en op de testdagen zelf de richtlijnen m.b.t. lichamelijke inspanning en voeding volgen

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 220,-
 • een vergoeding van € 15,- in de vorm van VVV-bonnen indien u wel aan de voorbereidende test deelneemt, maar niet mee kunt doen met het onderzoek
 • informatie over uw conditie/prestatievermogen en lichaamssamenstelling
 • 6x een gratis ontbijt of lunch
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan Protégé en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Lonneke Janssen Duijghuijsen
E-mail: Lonneke.Janssen@wur.nl
Tel: 0317-489759 of 06-49600328

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

* U kunt uw BMI berekenen door uw lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters):
BMI = gewicht/(lengte x lengte).