PrePro studie

logo PrePro studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de PrePro studie.

Tot voor kort was het gebruikelijk dat wanneer men een operatie moest ondergaan, men een aantal uur van tevoren niet mocht eten of drinken omdat de maag leeg moet zijn tijdens de operatie. Tegenwoordig krijgt men een aantal uur voorafgaand aan een operatie een koolhydraatdrankje dat ervoor zorgt dat het herstel na een operatie verbetert. Dit drankje wordt snel verteerd, waardoor de maag op tijd leeg is voor een operatie. Ook eiwitten worden sinds kort in verband gebracht met een gunstiger herstel na een operatie, deze worden momenteel niet toegevoegd aan het drankje.

Met de PrePro studie willen we onderzoeken hoe snel een koolhydraatdrank met toegevoegde eiwitten door de maag naar het darmstelsel wordt gebracht.

Het onderzoek vindt plaats in juni en begin juli 2013 en bestaat uit een telefonische screening en een bezoek van ongeveer 3,5 uur aan ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. De exacte planning wordt individueel afgestemd.

Voor deze studie zijn we op zoek naar 12 gezonde vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) uit de omgeving van Ede, die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • tussen de 40 en 65 jaar oud bent (geboren tussen 05-07-1947 en 10-06-1973)
 • een goede algemene gezondheid hebt (wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • een normaal gewicht hebt (BMI 18.5 - 25 kg/m2)*

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek:

 • deelname aan de telefonische screening om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek (20 minuten)

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 1x nuchter naar het ziekenhuis voor een meetochtend van ongeveer 3,5 uur
  Op een meetochtend:
  • nuttigt u de testdrank,
  • wordt er iedere 15 minuten een beetje uitgeademde lucht verzameld en
  • wordt er iedere 30 minuten een echo van de maag gemaakt.
 • volgt u de dag voorafgaand aan het onderzoek richtlijnen met betrekking tot lichamelijke inspanning en voeding

Wat staat er voor u tegenover?

 • een gratis lunch
 • een vergoeding van € 40,- in de vorm van VVV-bonnen
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de PrePro studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Annemarthe Wijnen, Maria Kyriazi, Marco Mensink en Ben Witteman
E-mail: annemarthe.wijnen@wur.nl
Tel: 0317-482646

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

* U kunt uw BMI berekenen door uw lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters):
BMI = gewicht/(lengte x lengte).