PEANUTS

logo PEANUTS Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de PEANUTS Studie.

Het doel van de PEANUTS Studie is het meten van een specifiek pinda-eiwit in het bloed na het eten van 100 gram pinda’s. Daarnaast onderzoeken we het effect van inspanning op de opname van dit eiwit. Deze studie is relevant voor onderzoek naar pinda allergie.

De studie vindt plaats in mei en juni 2016 op de universiteit (Biotechnion) en bestaat uit 2 testdagen van ongeveer 5 uur. Deze testdagen worden voorafgegaan door een korte keuring en korte pre-test. De exacte planning wordt individueel afgestemd.

Voor deze studie zijn we op zoek naar 10 gezonde vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • tussen de 20 en 35 jaar oud bent (geboren tussen 24-06-1980 en 30-05-1996)
 • een BMI hebt tussen de 23 en 27.5 kg/m2 (BMI check)
 • geen allergische symptomen vertoont na het eten van pinda’s
 • niet rookt en geen harddrugs gebruikt
 • maximaal 3 uur sport per week
 • geen bloed doneert tijdens het onderzoek en in de 6 weken ervoor
 • geschikte bloedvaten hebt voor bloedafname
 • bepaalde medicatie niet gebruikt en bepaalde ziekten niet hebt (zie de informatiebrochure)
 • een goede algemene gezondheid hebt, dit wordt nagegaan door een vragenlijst
 • niet werkzaam bent bij de afdeling Humane Voeding, Fysiology van Mens en Dier of Consumer Science and Health van Wageningen UR of hier een MSc thesis of stage doet
 • niet deelneemt aan een ander wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • komt u 1x naar de universiteit voor een informatiebijeenkomst (duur ongeveer 30 minuten), waarbij u:
  • als u zich direct aan wilt melden, een toestemmingsverklaring krijgt om in te vullen en te ondertekenen.
  • als u nog niet weet of u zich aan wilt melden, ruimte krijgt om vragen te stellen over het onderzoek. Indien u later besluit om deel te nemen, zullen we een nieuwe afspraak maken voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring.
 • komt u 1x nuchter naar de universiteit voor een keuring (duur ongeveer 15 minuten), waarbij u een aantal vragenlijsten invult over uw gezondheid, uw lengte en gewicht worden gemeten en er wat bloed wordt afgenomen.

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 1x naar de universiteit voor een pre-test, waarbij uw maximale fietsvermogen (Wmax) wordt bepaald op een fiets ergometer (duur ongeveer 30 minuten)
 • komt u 2x nuchter naar de universiteit voor een testdag (duur ongeveer 5 uur)
  Op een testdag:
  • eet u 100 gram pinda's (dit is ongeveer 3 handjes)
  • drinkt u 100 ml suikeroplossing (hiermee kunnen we uw darmdoorlaatbaarheid meten)
  • vervolgens
   • zit u 5 uur lang rustig te lezen of te computeren (testdag 1) of
   • ondergaat u een inspanningstest op de fiets van 60 minuten en blijft u nog daarna nog 4 uur rustig lezen of computeren (testdag 2)
  • wordt er meerdere malen wat bloed afgenomen via een infuuskraantje
  • krijgt u een lunch na afloop van de testen
 • gelden er enkele voedings- en bewegingsrichtlijnen in de week voorafgaand aan het onderzoek (zie de informatiebrochure)

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 120,-
 • informatie over uw eigen fitheid (uw maximale fietsvermogen, Wmax)
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Lonneke Janssen Duijghuijsen
E-mail: Lonneke.Janssen@wur.nl
Tel: 0317-482643 of 06-49600328

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.