optical_sensor

Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een onderzoek op het gebied van het meten van de lichamelijke vochtbalans met lichtsensoren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit en RIKILT - Wageningen Research. Hierbij wil de universiteit en RIKILT onderzoeken of het mogelijk is om met een lichtsensor de vochtbalans van uw lichaam te schatten.

Waarom dit onderzoek?

Uitdroging van het lichaam is een groot gezondheidsprobleem bij ouderen en kan leiden tot hartproblemen en mentale problemen. Deze uitdroging komt doordat ouderen vaak geen dorstgevoel hebben en dat ze daarom vergeten te drinken. Ook bij sporters kan bij uitdroging al snel prestatievermindering optreden. Het dragen van een sensor die de vochtbalans van het lichaam in de gaten houdt kan een goede bijdrage leveren aan het voorkomen van uitdroging. Dit project onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van een lichtsensor voor bepalen van de vochtbalans van het menselijk lichaam. Voor deze fase zijn 10 Kaukasische mannelijke proefpersonen nodig

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • U tussen de 18 en 30 jaar oud bent en naar eigen indruk gezond bent
 • U in staat bent circa 90 minuten milde inspanning te kunnen leveren op een hometrainer waarbij u goed gaat zweten. Het is dus belangrijk dat u op regelmatige basis aan sport doet
 • Naar eigen indruk gezond bent
 • Geen metabole of chronische ziekte hebt en geen medicijnen gebruikt)
 • Niet meedoet met een andere medisch-wetenschappelijke studie
 • Geen pacemaker heeft
 • Staat ingeschreven bij een huisarts

Wat wordt er van u verwacht?

 • Gedurende drie weken komt u circa 3 tot 4 uur naar de universiteit voor een inspanningstest. Daarna moet u uw vochtgehalte weer aanvullen met sportdrank en 60 min. uitrusten.
 • De inspanningstest bestaat uit 90 minuten fietsen op een hometrainer. Het uitrusten bestaat uit 60 minuten zitten en sportdrank drinken
 • Tijdens de testen wordt uw gewichtsverlies gemeten met een weegschaal en een alternatieve methode welke werkt met gevoelloze elektrische stroompjes.
 • Tijdens de testen wordt de optische sensor op uw huid getest om uw vochtverlies en -toename te meten.

Waarom meedoen?

 • Door mee te doen levert u een belangrijke bijdrage aan ons onderzoek naar het gebruik van optische sensoren voor het bepalen van de vochtbalans van het lichaam
 • Vergoeding: U kunt in totaal €100 ontvangen als vergoeding voor deelname aan dit onderzoek. Voor elke fietstest €25 en voor het volbrengen van drie fietstesten een extra bedrag van €25.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Yannick Weesepoel, onderzoeker
E-mail: yannick.weesepoel@wur.nl
Telnr: 0317-480356

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.