Neuron

logo Neuron Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor het Neuron onderzoek.

Tijdens het Neuron onderzoek krijgen deelnemers productverpakkingen te zien van dranken en krijgen ze deze dranken ook te proeven terwijl hun hersenactiviteit wordt gemeten in een MRI-scanner. Door middel van deze studie proberen wij de keuzes die mensen maken voor bepaalde producten (bijvoorbeeld in de supermarkt), en de rol die etikettering en smaak hierin hebben, beter te begrijpen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd van december 2013 t/m juli 2014. Een deel van het onderzoek zal plaatsvinden op de universiteit en een deel in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. De exacte data en tijdstippen van het onderzoek worden in overleg met de deelnemer vastgesteld.

Voor deze studie zijn we op zoek naar 26 gezonde vrouwen die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • een vrouw bent tussen de 18 en 35 jaar oud (geboren tussen 01-08-1978 en 15-05-1996)
 • een normaal gewicht hebt (BMI 18.5-25 kg/m2)* en uw gewicht redelijk stabiel is
 • rechtshandig bent
 • niet rookt of gemiddeld minder dan 1 sigaret/sigaar per dag rookt
 • gemiddeld minder dan 28 alcoholische consumpties per week nuttigt en dit in het verleden ook zo was
 • geen onverwijderbaar metaal in uw lichaam hebt (zoals een draadje achter de tanden, een pacemaker, metalen implantaten/prothesen)
 • de afgelopen 6 maanden niet zwanger bent geweest, geen borstvoeding geeft en niet de intentie hebt zwanger te worden
 • een goede algemene gezondheid hebt (wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • 1x naar de universiteit (Biotechnion) komen voor een informatiebijeenkomst, waarin u informatie krijgt over het onderzoek, een aantal vragenlijsten invult en een korte smaaktest doet (duur ongeveer 45 minuten)

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 1x naar de universiteit (Restaurant van de Toekomst) voor een trainingssessie, waarbij u een aantal vragenlijsten en een MRI introductiesessie krijgt, zodat u kunt ervaren hoe het is om in een MRI-scanner te liggen (duur ongeveer 1 uur)
 • komt u 1x naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede voor een scansessie (totale duur ongeveer 2 uur), hierbij:
  • zijn er enkele richtlijnen voor eten en drinken in de 3 uur voorafgaand aan dit bezoek
  • ondergaat u een MRI-scan van de hersenen (duur ongeveer 70 minuten), tijdens deze MRI-scan:
   • krijgt u een aantal dranken te proeven en beantwoordt u hier een aantal vragen over
   • krijgt u een aantal productverpakkingen te zien, en maakt u een taak (met joystick)
  • krijgt u ook buiten de scanner een aantal dranken te proeven en beantwoordt u hier een aantal vragen over

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 55,-
 • een vergoeding van € 5,- in de vorm van een VVV-bon indien u wel naar de informatiebijeenkomst komt, maar niet in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek
 • een plaatje van uw hersenen
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan Neuron en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Inge van Rijn
E-mail: neuron@wur.nl
Tel: 0317-480759

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

* U kunt uw BMI berekenen door uw lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters):
BMI = gewicht/(lengte x lengte).