NemoStudie

logo NemoStudie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de NemoStudie.

In de NemoStudie willen wij onderzoeken of productgebruikers (mensen die een product al eerder geconsumeerd hebben) een bepaald product anders beoordelen dan niet-productgebruikers (die een product nog nooit eerder hebben geconsumeerd), en hoe wij dit het beste kunnen meten. Door middel van deze studie proberen wij eetgedrag van mensen en de manier waarop we dit kunnen meten beter te begrijpen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in oktober en november 2012 en bestaat uit 4 wekelijkse testsessies in de ochtend in het Restaurant van de Toekomst. De mogelijke data en tijdstippen staan beschreven in de informatiebrochure.

Voor deze studie zijn wij op zoek naar 100 gezonde vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • tussen de 18 en 55 jaar oud (geboren tussen 24-11-1956 en 29-10-1994)
 • een goede algemene gezondheid hebt (dit wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • een stabiel en normaal gewicht of licht overgewicht hebt (BMI 18.5 - 27 kg/m2)*
 • momenteel niet zwanger bent, geen borstvoeding geeft en niet de intentie hebt om zwanger te worden

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • (online) invullen van een algemene en medische vragenlijst

Bij deelname aan het onderzoek:

 • (online) invullen van een aantal vragenlijsten over eetgedrag (duur ongeveer 20 minuten)
 • 4x 's ochtends naar het Restaurant van de Toekomst komen voor een testsessie (duur maximaal 1 uur per sessie)
  • Tijdens deze testessies proeft en beoordeelt u voedselproducten en/of ontbijt u met een product naar keuze.
  • In de 2 uur voorafgaand aan een testsessie mag u niet eten en alleen water of thee zonder melk of suiker drinken.

Wat staat er voor u tegenover?

 • 2x een gratis ontbijt
 • een financiële vergoeding van € 50,-
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse en aanmelden?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de NemoStudie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden, vul dan de vragenlijst in.
Zodra wij uw ingevulde vragenlijst hebben ontvangen en verwerkt nemen wij contact met u op.

Hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Swetlana Gutjar
E-mail: nemostudie@wur.nl
Tel: 0317-481265

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

* U kunt uw BMI berekenen door uw lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters):
BMI = gewicht/(lengte x lengte).