Herbie

logo Herbie-studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor Herbie.

Traditionele kruidenpreparaten worden in veel culturen gebruikt voor de preventie en behandeling van verschillende aandoeningen. Echter de toepassingen hiervan in westerse culturen is minimaal. Er zijn indicaties dat bepaalde kruidensupplementen in staat zijn om de concentraties van suiker en vetten te verlagen in het bloed, maar wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt.

In de Herbie-studie willen we toetsen of het slikken van kruidensupplementen een gunstig effect heeft op de suiker- en vethuishouding en willen we onderzoeken of het een mogelijk effect heeft op bloeddruk en ontstekingsprocessen in het lichaam.

Het onderzoek duurt in totaal een half jaar. Iedere deelnemer zal gedurende 12 weken aan het onderzoek meedoen. De eerste deelnemers aan het onderzoek zijn reeds gestart in september 2013 en we zijn nu op zoek naar deelnemers die willen starten in november. De exacte periode van het onderzoek wordt individueel afgestemd.

Voor deze studie zijn we op zoek naar gezonde vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) uit de omgeving van Wageningen, die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • tussen de 50 en 70 jaar oud bent (geboren tussen 01-11-1942 en 01-11-1963)
 • (als u een vrouw bent) uw laatste menstruatie langer dan 1 jaar geleden hebt gehad
 • overgewicht hebt (BMI hoger dan 27 kg/m2)* en uw gewicht redelijk stabiel is
 • niet rookt
 • geen diabetes hebt
 • een goede algemene gezondheid hebt (wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • 1x naar een informatiebijeenkomst komen op de universiteit (duur ongeveer 45 minuten), hier tekent u een toestemmingsverklaring en krijgt u een algemene en medische vragenlijst om in te vullen
 • 1x 's ochtends nuchter naar de universiteit komen voor een screening (duur ongeveer 2.5 uur), hierbij
  • wordt uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten
  • levert u een potje urine in
  • krijgt u een suikerdrankje te drinken. Voor en 2 uur na inname van het drankje zullen we uw suikergehalte bepalen via een vingerprikje, hiermee kunnen we uw glucose tolerantie bepalen. Alleen mensen met een verminderde glucose tolerantie komen in aanmerking voor deelname.
  • krijgt u een ontbijt aangeboden na afloop van de screening

Bij deelname aan het onderzoek:

 • slikt u in 2 perioden van elk 4 weken, 3x per dag een supplement met kruiden of zonder kruiden
 • komt u 4x nuchter naar de universiteit voor een meetochtend van ongeveer 3 uur
  Op een meetochtend:
  • nuttigt u een suikerdrankje
  • nemen we af en toe wat bloed bij u af via een infuusnaaldje
  • bepalen we iedere 30 minuten uw bloeddruk en bloeddrukgolf, tot 2 uur na inname van het suikerdrankje
 • tijdens de eerste periode van supplementinname zult u 3x een kort nuchter bezoekje brengen aan de universiteit, waarbij we uw gewicht meten en een buisje bloed afnemen (ongeveer 15 minuten)

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 100,- en een reiskostenvergoeding
 • een vergoeding van € 7,50 in de vorm van een VVV-bon indien u wel aan de screening deelneemt, maar niet mee kunt doen met het onderzoek
 • een gratis ontbijt na ieder nuchter bezoek
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Herbie-studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Diederik Esser, Hanneke van Essen, Lilou van Lieshout en Marjon Kool
E-mail: herbie@wur.nl
Tel: 0317-485435

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

* U kunt uw BMI berekenen door uw lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters):
BMI = gewicht/(lengte x lengte).