Glyconcurrent

logo Glyconcurrent Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor Glyconcurrent.

Voeding speelt een belangrijke rol bij inspanning.

In Glyconcurrent doen we onderzoek naar het effect van training met lage glycogeenbeschikbaarheid. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat trainen met lage glycogeenbeschikbaarheid gunstig kan zijn voor een duursporter. Echter is het nog onduidelijk wat de rol van glycogeenbeschikbaarheid precies is bij een combinatie van duur- en krachtsport.

De studie vindt plaats in januari en februari 2016 en bestaat uit 2 testdagen met onder andere een duurinspanning op de fiets en een krachttrainingssessie. Hieraan voorafgaand wordt uw prestatievermogen bepaald op een fietsergometer, en wordt er een krachtmaximaaltest uitgevoerd. Ook vindt er een gewenningsronde plaats om aan de fietsergometer en de krachttoestellen te wennen. De exacte planning wordt individueel afgestemd.

Voor deze studie zijn we op zoek naar 14 gezonde mannen die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • een man bent tussen de 18 en 30 jaar oud (geboren tussen 01-03-1980 en 01-12-1997)
 • een BMI hebt tussen de 20 en 25 kg/m2 (BMI check)
 • met enige regelmaat aan fysieke inspanning/sport doet (minimaal 1, en maximaal 3 trainingssessies per week)
 • ervaring hebt met zowel duurtraining als krachttraining
 • bereid bent vlees te eten op de testdagen en de dagen hieraan voorafgaand
 • een huisarts hebt
 • geen drugs gebruikt
 • gemiddeld minder dan 21 alcoholische consumpties per week nuttigt
 • geen antibiotica gebruikt tijdens het onderzoek en in de maand voorafgaand aan de eerste testdag
 • in het geval u bloeddonor bent, geen bloed doneert tijdens het onderzoek en in de maand voorafgaand aan de eerste testdag
 • niet allergisch bent of een intolerantie hebt voor gluten, tarwe producten of enig ander product dat in deze studie gebruikt wordt (wordt nagegaan via een vragenlijst)
 • een goede algemene gezondheid hebt, zie de informatiebrochure
 • niet werkzaam bent op de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit of hier een thesis of stage doet
 • niet deelneemt aan een ander wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • 1x naar de universiteit komen voor een informatiebijeenkomst/keuring (duur ongeveer anderhalf uur), waarbij u:
  • als u zich direct aan wilt melden, een toestemmingsverklaring en een medische vragenlijst krijgt om in te vullen en te ondertekenen. Ook wordt uw bloeddruk bepaald, en uw lengte en gewicht gemeten.
  • als u nog niet weet of u zich aan wilt melden, ruimte krijgt om vragen te stellen over het onderzoek. Indien u later besluit om deel te nemen, zullen we een nieuwe afspraak maken voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring en het doen van de bloeddruk-, lengte- en gewichtmeting.

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 1x naar de universiteit voor een gewenningsronde (duur ongeveer 1 uur), waarbij u:
  • kennis maakt met de fietsergometer en de krachttoestellen (leg press en leg extension)
 • komt u 1x naar de universiteit voor een voormeting (duur ongeveer anderhalf uur), waarbij u:
  • een inspanningstest (Maximaaltest) op de fiets uitvoert om uw prestatievermogen te bepalen
  • een krachtmaximaaltest uitvoert op 2 krachttoestellen
  • een lichte broodmaaltijd krijgt na afloop van de testen
  • niet mag eten of drinken (behalve water) in de 4 uur voorafaand aan de voormeting
 • komt u 2x nuchter naar de universiteit voor een testdag (van 8:00 uur tot ongeveer 18:00 uur),
  op een testdag:
  • doet u een duurinspanning van 90 minuten op een fietsergometer
  • doet u een krachttraining van 30 minuten op 2 krachttoestellen
  • wordt er meerdere malen wat bloed afgenomen via een infuuskraantje
  • wordt er 3x een spierbiopt uit uw bovenbeen afgenomen
  • krijgt u verdeeld over de dag 3 eiwitdrankjes, een broodmaaltijd en een warme maaltijd
 • eet u de avond voorafgaand aan een testdag een kant-en-klaarmaaltijd die u eerder meegekregen hebt van de onderzoeker
 • volgt u voedings- en bewegingsrichtlijnen in de 2 dagen voorafgaand aan de voormeting en de testdagen

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 400,-
 • gegevens over uw duurvermogen en maximale kracht
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan Glyconcurrent en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Pim Knuiman
E-mail: pim.knuiman@wur.nl
Tel: 0371-485278

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.