FOCOM studie

logo FOCOM studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de FOCOM studie.

Het doel van de FOCOM studie is onderzoeken welke hersengebieden geactiveerd worden tijdens het maken van verschillende cognitieve taken. Tijdens dit onderzoek doen de deelnemers cognitieve taken, die onder andere werkgeheugen meten, zowel achter de computer als in een hersenscanner. Door middel van deze studie proberen wij het oudere brein beter te begrijpen. De FOCOM studie is een samenwerking tussen de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit en het Donders Instituut in Nijmegen.

Het onderzoek bestaat uit 1 onderzoekssessie van ongeveer 4 uur lang en vindt plaats in het Donders Instituut in Nijmegen. Het onderzoek zal plaatsvinden in de periode van oktober tot en met december 2013. De exacte datum en tijdstip van de sessie worden in overleg met de deelnemer vastgesteld.

Voor deze studie zijn we op zoek naar 24 gezonde vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen), die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • tussen de 60 en 75 jaar oud bent (geboren tussen 01-11-1953 en 01-01-1938)
 • een goede fysieke en psychische gezondheid hebt, en in het bijzonder niet in behandeling bent voor diabetes of vaatproblemen (wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • volledig rechtshandig bent
 • niet kleurenblind bent
 • niet rookt of gemiddeld maximaal 1 sigaret/sigaar rookt per dag
 • niet meer dan 3 alcoholische consumpties gemiddeld per dag gebruikt
 • geen metalen voorwerpen in uw lichaam hebt, zoals bijvoorbeeld een pacemaker (wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • thuis invullen van een algemene en medische vragenlijst

Bij deelname aan het onderzoek komt u 1 keer naar het Donders Instituut in Nijmegen voor een testsessie.
Hierbij:

 • tekent u een toestemmingsverklaring waarmee u aangeeft dat u mee wilt doen met het onderzoek en bespreekt u de ingevulde medische vragenlijst (duurt ongeveer een half uur)
 • krijgt u uitleg over de cognitieve taken die u moet doen en krijgt u de tijd om deze te oefenen (duurt ongeveer een half uur)
 • ondergaat u een MRI scan, waarbij u de geoefende taken in de scanner uitvoert (duurt ongeveer anderhalf uur)
 • doet u een aantal korte testjes op papier en een langere test op de computer (duurt ongeveer anderhalf uur)

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 35,-
 • een reiskostenvergoeding
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de FOCOM studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Mirjam Bloemendaal
E-mail: m.bloemendaal@donders.ru.nl
Tel: 024-3610980

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.