EnPRO

logo EnPRO Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Voeding speelt een belangrijke rol voor, tijdens en na inspanning en sport. Koolhydraten zijn vooral bekend vanwege de rol die ze spelen in het snel vrijmaken van energie tijdens inspanning, en eiwitten kennen we vooral vanwege de rol in het herstel van de spieren na inspanning.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat eiwit het herstel na krachttraining doet verbeteren met als resultaat grotere en sterkere spieren. Voor duurtraining is het op dit moment nog onduidelijk of eiwitten het herstel doet verbeteren.
In EnPRO doen we onderzoek naar de effecten van eiwitten op het herstel van spieren bij duurtraining.

De studie duurt 12 weken en vindt plaats in de periode van september 2017 t/m mei 2018 en bestaat uit 3 fietstrainingen per week met daarnaast 11 keer een bezoek aan de universiteit voor een meet- of fietssessie (duur 1-2 uur).
Voor het onderzoek wordt u ingedeeld in een eiwit- of koolhydraatgroep. In het geval van de eiwitgroep houdt dat in dat u na iedere training en voor het slapen gaan een eiwitrijk drankje moet drinken en in het geval van de koolhydraatgroep een koolhydraatrijk drankje. De trainingen vinden plaats op het sportcentrum van de universiteit (de Bongerd) en de metingen vinden plaats op de universiteit (Helix). De exacte planning wordt individueel afgestemd.

Voor deze studie zijn we op zoek naar 44 gezonde mannen die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • een man bent tussen de 18 en 30 jaar oud (geboren tussen 01-06-1987 en 15-11-1999)
 • een BMI hebt tussen de 18.5 en 25 kg/m2 (BMI check)
 • met enige regelmaat aan fysieke inspanning/sport doet, maar niet op competitieve basis
 • een huisarts hebt
 • geen drugs gebruikt
 • gemiddeld minder dan 21 alcoholische consumpties per week nuttigt
 • in het geval u bloeddonor bent, geen bloed doneert tijdens het onderzoek en in de maand voorafgaand aan de eerste testdag
 • een goede algemene gezondheid hebt en bepaalde medicijnen niet gebruikt, zie de informatiebrochure
 • niet werkzaam bent op de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit of hier een thesis of stage doet
 • niet deelneemt aan een ander wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • 1x naar de universiteit komen voor een informatiebijeenkomst/keuring (duur ongeveer anderhalf uur), waarbij u:
  • als u zich direct aan wilt melden, een toestemmingsverklaring en een medische vragenlijst krijgt om in te vullen en te ondertekenen. Ook wordt uw middelomtrek, lengte en gewicht gemeten, en doet u een inspanningstest (Maximaaltest).
  • als u nog niet weet of u zich aan wilt melden, ruimte krijgt om vragen te stellen over het onderzoek. Indien u later besluit om deel te nemen, zullen we een nieuwe afspraak maken voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, het meten van uw middelomtrek, lengte en gewicht en het doen van de inspanningstest (Maximaaltest).

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 2x naar de universiteit voor een fietswedstrijd (duur ongeveer 1 uur), waarbij u:
  • bij het eerste bezoek de time trial (zo snel mogelijk 10-km met een bepaalde weerstand fietsen) oefent
  • bij het tweede bezoek de time trial nogmaals uitvoert
 • komt u 2x naar de universiteit voor een Maximaaltest (duur ongeveer anderhalf uur) om uw prestatievermogen te bepalen
 • traint u gedurende 10 van de 12 onderzoeksweken 3x per week op de fietsergometer bij sportcentrum de Bongerd, na iedere training en voor het slapen gaan drinkt u een eiwitrijk of koolhydraatrijk drankje
 • komt u 7x nuchter naar de universiteit voor een meetsessie (duur 1 tot 2 uur), hierbij:
  • wordt iedere keer wat bloed afgenomen
  • wordt in totaal 3x een stukje spierweefsel uit uw bovenbeen afgenomen (spierbiopt)
  • wordt in totaal 2x uw lichaamssamenstelling bepaald door middel van een DEXA-scan
 • volgt u voedings- en bewegingsrichtlijnen in de 2 dagen voorafgaand aan de fietswedstrijden, de maximaaltesten en de meetsessies

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 600,-
 • gegevens over uw uithoudingsvermogen
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan EnPRO en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Pim Knuiman
E-mail: enpro@wur.nl
Tel: 0317-485278

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.