D-Fit studie

logo D-Fit studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de D-Fit studie.

Bij ouderen komt een tekort aan vitamine D komt veel voor. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit tekort invloed heeft op de botgezondheid. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat vitamine D invloed heeft op het functioneren van de spieren. Ouder worden gaat gepaard met een verlies aan spiermassa en spierfunctie. Inname van een vitamine D tablet kan het vitamine D tekort aanvullen en zou de spierafname tegen kunnen gaan.

De D-Fit studie onderzoekt het effect van vitamine D op spierkracht bij ouderen. Hiervoor vragen we 78 ouderen (65+) om 6 maanden lang elke dag een supplement in te nemen. Deelnemers worden door middel van loting verdeeld in 3 verschillende groepen: 2 groepen krijgen een vitamine D supplement, en 1 groep krijgt een placebo supplement. Bij de start van de studie, na 12 weken en na 24 weken zal er een meetochtend plaatsvinden, waar bij iedere deelnemer onder andere de spierkracht, het fysiek functioneren, spier- en botmassa, bloeddruk en cognitief functioneren (verwerking van informatie in de hersenen) wordt gemeten. Tijdens deze ochtenden kunt u ook de andere deelnemers ontmoeten. Het onderzoek vindt gedeeltelijk plaats op de universiteit in Wageningen en gedeeltelijk in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Indien u niet in staat bent met eigen vervoer naar de universiteit of het ziekenhuis te komen kunt u gebruik maken van onze vervoerservice, waarbij u wordt opgehaald en thuisgebracht. Momenteel is de vervoerservice beschikbaar in en rondom Wageningen, Bennekom, Ede, Rhenen en Veenendaal. Bij voldoende aanmeldingen, zal de vervoerservice ook beschikbaar komen in andere woonplaatsen.

Voor de D-Fit studie zijn we op zoek naar 78 ouderen (zowel mannen als vrouwen) die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • 65 jaar of ouder bent (geboren voor 01-03-1950)
 • een normaal gewicht of overgewicht hebt (BMI 18.5 - 35 kg/m2) (BMI check)
 • een verlaagde vitamine D status heeft (dit wordt getest tijdens het vooronderzoek)
 • gemiddeld wat lager scoort op de metingen van het vooronderzoek (bijv. wanneer enige moeite heeft met dagelijkse activiteiten zoals verminderde kracht in de handen, wat moeite met lopen, of zich vermoeid voelen)

Het maakt voor dit onderzoek niet uit of u bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol of suikerziekte hebt. Het gebruik van medicijnen is in veel gevallen geen probleem, maar dit wordt tijdens het vooronderzoek beoordeeld. Ook als u zich iets minder gezond voelt of moeite heeft met ouder worden, kunt u zich aanmelden voor deze studie.
Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

U komt niet in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • momenteel vitamine D supplementen neemt op advies van een arts
 • momenteel vitamine D supplementen neemt op eigen initiatief en u niet bereid bent hier tijdelijk mee te stoppen gedurende deelname (hieronder vallen bijv. multivitamine preparaten die vitamine D bevatten).
 • een nierziekte hebt of in de afgelopen 10 jaar nierstenen gehad hebt
 • momenteel gediagnostiseerd bent met kanker of onder behandeling van kanker bent
 • een aandoening hebt aan de bijschildklier
 • coeliakie (glutenallergie), de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere inflammatoire darmziekte hebt (spastische darm of prikkelbaar darm syndroom valt hier niet onder)
 • komende maanden ingepland staat voor een operatie die de metingen van het onderzoek kan be├»nvloeden (overleg met onderzoeker)
 • in de periode dat u meedoet met de studie een zonnige vakantie buiten Nederland gepland heeft (overleg met onderzoeker)
 • gemiddeld meer dan 21 glazen alcohol per week drinkt
 • momenteel aan een ander wetenschappelijk onderzoek meedoet (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het hoofdonderzoek vindt een vooronderzoek plaats op de universiteit in Wageningen om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname (duur ongeveer anderhalf uur). Hierbij:

 • vult u een aantal vragenlijsten in over uw medische achtergrond, uw gemoedstoestand en uw dagelijkse activiteit
 • wordt uw lengte, gewicht, handknijpkracht en looptempo gemeten
 • vindt een bloedafname plaats om de vitamine D concentratie in uw bloed te meten

Bij deelname aan het hoofdonderzoek:

 • neemt u gedurende 6 maanden dagelijks een supplement in
 • komt u 5x nuchter naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede voor een meetochtend van ongeveer anderhalf tot 2 uur
  Op een meetochtend worden metingen gedaan om o.a. uw vitamine D status, spierkracht, fysiek functioneren, spiermassa, balans, botgezondheid, bloeddruk en cognitief functioneren te meten.

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 175,-
 • een reiskostenvergoeding (als u met eigen vervoer naar de onderzoekslocatie komt)
 • een potje met vitamine D supplementen (voor iedere deelnemer, na afloop van het onderzoek)
 • informatie over uw eigen fysiek functioneren (bijvoorbeeld spierkracht en botdichtheid)
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de D-Fit studie en wilt u er meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het D-Fit onderzoeksteam.

Anouk Vaes en Margot de Regt
E-mail: D-Fit@wur.nl
Tel: 0317-482598

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.