D-Dose

logo D-DOSE Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de D-Dose studie.

Goede voeding is belangrijk voor de gezondheid. Naarmate mensen ouder worden, kan het lastig zijn om alle benodigde voedingsstoffen uit de voeding te halen. Bij ouderen komt een tekort aan vitamine D komt veel voor. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat dit tekort invloed heeft op de botgezondheid. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat vitamine D invloed heeft op het functioneren van de spieren. Inname van een vitamine D tablet kan het vitamine D tekort aanvullen en zou de spierafname tegen kunnen gaan.

Echter, de optimale dosis voor het innemen van vitamine D is nog onbekend. De D-Dose studie onderzoekt daarom welke dosis vitamine D ouderen extra moeten innemen om een optimale concentratie vitamine D in het lichaam te bereiken. Hiervoor vragen we 64 ouderen (65+) om 6 maanden lang elke dag een (gratis) vitamine D supplement in te nemen. Deelnemers worden door middel van loting verdeeld in 4 verschillende groepen: elke groep krijgt een supplement met een andere hoeveelheid en/of vorm vitamine D. Eén keer per maand zal er een meetochtend plaatsvinden (in totaal dus 7x) waarbij de hoeveelheid vitamine D in het bloed gemeten wordt. De meetochtenden vinden plaats op een locatie bij u in de buurt (Wageningen, Oosterbeek en Arnhem) en duren ongeveer 1 uur. Tijdens deze ochtenden kunt u ook de andere deelnemers ontmoeten en zult u afsluitend gezamenlijk ontbijten.

De vooronderzoeken van de D-Dose studie zijn in het voorjaar 2013 gestart. Wij zijn echter nog hard op zoek naar geschikte deelnemers om dit onderzoek te kunnen starten. Zodra er genoeg geschikte deelnemers zijn, start het hoofdonderzoek dat 6 maanden zal duren.

Voor de D-Dose studie zijn we op zoek naar 64 ouderen (zowel mannen als vrouwen) uit Wageningen, Oosterbeek en Arnhem (en omgeving) die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • 65 jaar of ouder bent (geboren voor 01-04-1948)
 • een normaal gewicht of overgewicht heeft (BMI 20 - 35 kg/m2)*
 • een verlaagde vitamine D status heeft (dit wordt getest tijdens het vooronderzoek)
 • enige moeite heeft met dagelijkse activiteiten zoals lopen of opstaan uit een stoel (dit wordt getest tijdens het vooronderzoek)

Nou juist als u zich iets minder gezond voelt of moeite heeft met ouder worden, kunt u zich aanmelden voor deze studie. Het maakt voor dit onderzoek niet uit of u bijvoorbeeld een verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol of suikerziekte heeft.
Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

U komt niet in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • al vitamine D supplementen inneemt of de afgelopen 3 maanden regelmatig heeft gebruikt (met uitzondering van multivitaminen supplementen)
 • een nierziekte, leverziekte of kanker heeft
 • u komend half jaar op een langdurige zonnige vakantie buiten Nederland gaat
 • elke dag meer dan 3 glazen alcohol drinkt
 • komende maanden ingepland staat voor een operatie
 • momenteel aan een ander wetenschappelijk onderzoek meedoet
 • tussen mei 2013 en april 2014 bloed doneert

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het hoofdonderzoek vindt een vooronderzoek plaats op een locatie bij u in de buurt (Wageningen, Oosterbeek of Arnhem) om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname. Hierbij:

 • vult u een aantal vragenlijsten in over uw medische achtergrond, de hoeveelheid die u beweegt en uw kwaliteit van leven
 • wordt uw lengte, gewicht, handknijpkracht en looptempo gemeten
 • vindt een bloedafname plaats om de vitamine D concentratie in uw bloed te meten

Bij deelname aan het hoofdonderzoek:

 • neemt u gedurende 6 maanden dagelijks een vitamine D supplement in
 • komt u 7x nuchter naar een onderzoekslocatie bij u in de buurt voor een meetochtend van ongeveer 1 uur
  Op een meetochtend wordt er wat bloed afgenomen om het vitamine D gehalte in uw bloed te bepalen. Verder wordt er wat urine verzameld, wordt uw bloeddruk, hartslag, lengte en gewicht gemeten en vult u enkele vragenlijsten in.

Wat staat er voor u tegenover?

 • 6 maanden lang gratis vitamine D supplementen
 • een reiskostenvergoeding (de meetochtenden vinden plaats op een locatie bij u in de buurt)
 • informatie over uw gezondheid (bijvoorbeeld bloeddruk en hartslag)
 • elke maand een gratis ontbijt na de metingen, samen met de andere deelnemers
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de D-Dose studie en wilt u er meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het D-Dose onderzoeksteam.

Anouk Vaes en Margot de Regt
E-mail: D-Dose@wur.nl
Tel: 0317-482598 of 0317-480961

* U kunt uw BMI berekenen door uw lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters):
BMI = gewicht/(lengte x lengte).