CUPIDO studie

logo CUPIDO studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de CUPIDO studie.

In Nederland lijden ongeveer 30.000 mensen aan Colitis Ulcerosa (CU). CU wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking van de dikke darm. Wanneer het darmslijmvlies ontstoken is kunnen stoffen gemakkelijker door de darmwand in het bloed terecht komen (lekkende darm), waar zij zorgen voor een ontsteking. De oorzaak van CU is momenteel nog niet bekend en lijkt afhankelijk van verschillende factoren waarvan onder andere de darmflora. Als de darmflora uit balans is kunnen schadelijke stoffen die anders door bacteriën worden opgeruimd nu een extra ontstekingsreactie veroorzaken. De combinatie tussen het ontstoken darmslijmvlies en de lekkende darm zorgt dus voor een dubbel probleem.

In de CUPIDO studie willen we onderzoeken of het gebruik van speciaal geselecteerde probiotica een gunstig effect heeft op de darmgezondheid van patiënten met Colitis Ulcerosa. We verwachten dat de bacteriën in de probiotica zich nestelen in de darm en hierbij het evenwicht in de darmflora helpen herstellen en een positief effect hebben op de doorlaatbaarheid van de darmwand.

De studie vindt plaats in de periode december 2014 t/m juni 2015. De eerste deelnemers zijn al gestart, en de laatste deelnemers starten in maart. Iedere deelnemer zal 12 weken lang, 2 maal daags een zakje met probiotica poeder of placebo (poeder zonder werkzame stof) innemen.

Voor deze studie zijn we op zoek naar minimaal 40 vrijwilligers met CU (zowel mannen als vrouwen) uit de omgeving van Wageningen die die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer:

 • u tussen de 18 en 65 jaar oud bent
 • CU bij u gediagnostiseerd is en u hiervoor in behandeling bent (geweest)
 • uw CU stabiel en mild is (dit wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst en een CRP meting in een druppel bloed uit uw vinger)
 • u geen medicijnen slikt die van invloed kunnen zijn op het onderzoek (mesalazine is wel toegestaan)
 • u in het verleden geen maag/darm operatie heeft ondergaan die van invloed kan zijn op de resultaten van de studie of op de wachtlijst staat om een maag/darm operatie te ondergaan tijdens de studie
 • u niet allergisch bent voor 1 van de ingrediënten van de probotica of het placebo
 • u geen diabetes type 1 of 2 hebt
 • u verder gezond bent
 • u geen probiotica (zoals Yakult, Activia of Actimel) gebruikt tijdens het onderzoek
 • u niet meer dan 21 (voor mannen) of 14 (voor vrouwen) alcoholische consumpties per week nuttigt
 • u de afgelopen 6 maanden niet zwanger bent geweest, geen borstvoeding geeft en niet de intentie hebt zwanger te worden
 • u niet deelneemt aan een ander wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek komt u 1x naar een screening op de universiteit (duur maximaal 1 uur) om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname, waar:

 • u als u zich aan wilt melden, een toestemmingsverklaring en een medische vragenlijst krijgt om in te vullen en te ondertekenen
 • een kleine hoeveelheid bloed afgenomen wordt door middel van een vingerprikje om de ontstekingsactiviteit van uw CU te meten

Bij deelname aan het onderzoek:

 • neemt u thuis gedurende 12 weken 2 maal daags het probiotica- of placebosupplement in
 • houdt u thuis dagelijks een dagboekje bij waarin afwijkingen van de stoelgang worden genoteerd
 • vult u 2x een vragenlijst in over uw ziekte activiteit en algehele gezondheid (tijdens de begin- en eindmeting)
 • komt u 1x nuchter naar de universiteit voor de beginmeting (duur ongeveer 30-45 minuten), waarbij
  • u een klein beetje ontlasting inlevert
  • er wat bloed wordt afgenomen om uw ziekte activiteit te meten
  • u een Suiker Absorbtie Test (SAT) uitvoert, hierbij
   • drinkt u een suikeroplossing
   • verzamelt u vervolgens gedurende 24 uur al uw urine
   • volgt u de dag voorafgaand aan een SAT richtlijnen met betrekking tot lichamelijke inspanning en voeding
 • komt u de dag na de beginmeting terug naar de universiteit om de verzamelde urine in te leveren
 • voert u thuis 2x een SAT uit
 • komt u 2x naar de universiteit voor een korte tussenmeting en eindmeting (duur elk ongeveer 30 minuten), waarbij
  • u de verzamelde urine en een klein beetje ontlasting inlevert
  • er wat bloed wordt afgenomen om uw ziekte activiteit te meten

Wat staat er voor u tegenover?

 • een vergoeding van € 100,-
 • kans op vermindering van uw ziekte gerelateerde klachten
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de CUPIDO studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Patricia Lautenschutz, Lieneke Homans en Nicole de Roos
E-mail: cupido@wur.nl
Tel: 0318-435499

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.