Breinproef

logo Breinproef Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor Breinproef.

In Breinproef willen we onderzoeken welke hersengebieden geactiveerd worden bij het proeven van een zoete smaak en de rol van honger/verzadiging hierin. Tijdens dit onderzoek krijgen deelnemers zoete en minder zoete dranken te proeven terwijl hun hersenactiviteit wordt gemeten in een hersenscanner (fMRI meting). Dit wordt twee keer gedaan, één keer terwijl de deelnemers hongerig zijn en één keer terwijl de deelnemers verzadigd zijn. Door middel van deze studie proberen wij het eetgedrag van mensen en de rol die zoete smaak hierin heeft beter te begrijpen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd van oktober 2012 t/m maart 2013. Een deel van het onderzoek zal plaatsvinden op de universiteit en een deel in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. De exacte data en tijdstippen van het onderzoek worden in overleg met de deelnemer vastgesteld.

Voor deze studie zijn wij op zoek naar 30 gezonde vrouwen die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • een vrouw bent tussen de 18 en 35 jaar oud (geboren tussen 01-01-1977 en 01-11-1994)
 • rechtshandig bent
 • een goede algemene gezondheid hebt (dit wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • een stabiel en normaal gewicht hebt (BMI 18.5 - 25 kg/m2)*
 • niet rookt of gemiddeld minder dan 1 sigaret/sigaar rookt per dag
 • de afgelopen 6 maanden niet zwanger bent geweest, geen borstvoeding geeft en niet de intentie hebt zwanger te worden
 • geen onverwijderbaar metaal in de mond hebt zoals een draadje achter de tanden

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • (online) invullen van een algemene en medische vragenlijst

Bij deelname aan het onderzoek:

 • 1x naar de universiteit (Biotechnion) komen voor een bijeenkomst, waarbij u een aantal vragenlijsten invult en uw lengte en gewicht gemeten wordt (duur ongeveer 45-55 minuten)
 • 1x naar de universiteit (Restaurant van de Toekomst) komen voor een aantal smaaktesten en een MRI introductiesessie, waarbij u kunt ervaren hoe het is om in een MRI-scanner te liggen. In de 3 uur voorafgaand aan dit bezoek mag u niets eten en alleen water drinken (duur ongeveer 45-55 minuten)
 • 2x een MRI scan ondergaan in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (rond lunchtijd). De ene scan zal plaatsvinden in hongerige toestand, de andere in verzadigde toestand. Een hersenscan duurt maximaal 45 minuten. De totale tijdsduur van deze sessies is tussen de 60 en 100 minuten afhankelijk van het wel of niet nuttigen van de maaltijd voorafgaand aan de scan.
  Tijdens deze scans:
  • krijgt u een aantal dranken te proeven
  • beantwoordt u een aantal vragen over deze dranken
  Voorafgaand aan deze 2 scans:
  • mag u 3 uur lang niets eten en alleen water drinken
  • krijgt u (bij 1 van de 2 scansessies) een lunch aangeboden

Wat staat er voor u tegenover?

 • 1x een gratis lunch
 • een plaatje van uw eigen hersenen
 • een financiële vergoeding van € 65,-
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse en aanmelden?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan Breinproef en wilt u er meer over weten?
Kijk dan op http://www.onderzoeksvragenlijst.nl/breinproef voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden, vul dan de vragenlijst in op bovenstaande website.

Hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Inge van Rijn
E-mail: brein.proef@wur.nl
Tel: 0317-480759

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

* U kunt uw BMI berekenen door uw lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van uw lichaamslengte (in meters):
BMI = gewicht/(lengte x lengte).