Ara 3-studie

logo Ara 3-studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de Ara 3-studie.

De samenstelling van voedingsmiddelen heeft een effect op de stijging van de bloedsuiker na consumptie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat toevoeging van bepaalde suikers die stijging kan onderdrukken, een voorbeeld hiervan is L-arabinose.

Door middel van dit onderzoek willen wij het effect van L-arabinose in verschillende testdrankjes op de regulering van de bloedsuiker huishouding beter leren begrijpen. Hiervoor drinken de deelnemers 6 maal een verschillend testdrankje. De testdrankjes verschillen qua samenstelling in vet en zetmeel. Alle drankjes bestaan uit water met tafelsuiker en er is mogelijk L-arabinose toegevoegd. Vervolgens worden er metingen gedaan in het bloed en urine, worden er vragenlijsten afgenomen en krijgt u een lunch.

Het onderzoek wordt uitgevoerd van 18 september tot en met 27 oktober 2017 op de universiteit (Helix) en bestaat uit 6 meetochtenden. De exacte data en tijdstippen van het onderzoek worden in overleg met de deelnemer vastgesteld.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 24 vrijwilligers die aan onderstaande voorwaarden voldoen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • tussen de 18 en 35 jaar oud (geboren tussen 28-10-1981 en 29-08-1999)
 • niet allergisch, intolerant of overgevoelig bent voor voedingsmiddelen
 • geen medicijnen gebruikt of een aandoening hebt die invloed kan hebben op (de resultaten van) het onderzoek (bijvoorbeeld eetlustremmende medicijnen, ontstekingsremmers, laxeermiddelen of het hebben van een maag-darmaandoening)
 • geen medisch voorgeschreven of energie beperkt dieet volgt
 • een goede algemene gezondheid hebt (dit wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • in de maand voorafgaand aan het onderzoek en tijdens het onderzoek geen bloed doneert
 • een huisarts hebt
 • niet werkzaam bent bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit of hier een MSc thesis of stage doet
 • momenteel niet deelneemt aan een ander (medisch)wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • komt u 1x naar de universiteit voor een informatiebijeenkomst (duur ongeveer 30-60 minuten), waarbij u:
  • als u zich direct aan wilt melden, een toestemmingsverklaring en een aantal vragenlijsten krijgt om in te vullen en te ondertekenen
  • als u nog niet weet of u zich aan wilt melden, ruimte krijgt om vragen te stellen over het onderzoek. Indien u later besluit om deel te nemen, zullen we een nieuwe afspraak maken voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring en het invullen van de vragenlijsten
 • komt u 1x nuchter naar de universiteit voor een korte screening (duur ongeveer 15-30 minuten), hier wordt uw Hb en bloedsuiker bepaald door middel van een vingerprikje, wordt uw lengte en gewicht gemeten en krijg u een ontbijt

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 6x nuchter naar de universiteit voor een meetochtend (duur ongeveer 4 uur), hierbij:
  • consumeert u een testproduct als ontbijt
  • wordt er meerdere malen wat bloed afgenomen via een infuuskraantje
  • verzamelt u gedurende 24 uur uw urine en dit levert u de volgende dag bij ons in
  • vult u meerdere malen een korte vragenlijst in
  • zijn er enkele richtlijnen voor eten, drinken en activiteit de dag voorafgaand aan een meetochtend
 • komt u 6x 's ochtends naar de universiteit op de dag na een meetochtend om uw verzamelde urine in te leveren

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 375,-
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Ara 3-studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Marie-Luise Puhlmann
E-mail: ara@wur.nl
Tel: 0317-489886

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.