Ara 2-studie

logo Ara 2-studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de Ara 2-studie.

De samenstelling van voedingsmiddelen heeft een effect op de stijging van de bloedsuiker na consumptie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat toevoeging van bepaalde suikers die stijging kan onderdrukken, een voorbeeld hiervan is L-arabinose.

Door middel van de Ara 2-studie proberen wij het effect van L-arabinose op de regulering van de bloedglucosesuiker beter te leren begrijpen. Hiervoor nuttigen de deelnemers verschillende testproducten (suikerdrankjes en cruesli) met verschillende hoeveelheden L-arabinose en tafelsuiker erin. Vervolgens worden er metingen gedaan in het bloed en worden er vragenlijsten afgenomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd van 24 mei tot en met 30 juni 2016 op de universiteit (Biotechnion) en bestaat uit 6 meetochtenden. De exacte data en tijdstippen van het onderzoek worden in overleg met de deelnemer vastgesteld.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 18 vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) die aan onderstaande voorwaarden voldoen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • tussen de 18 en 35 jaar oud bent (geboren tussen 01-07-1980 en 18-04-1998)
 • niet allergisch, intolerant of overgevoelig bent voor voedingsmiddelen
 • geen medicijnen gebruikt of een aandoening hebt die invloed kan hebben op (de resultaten van) het onderzoek (bijvoorbeeld eetlustremmende medicijnen, ontstekingsremmers, laxeermiddelen of het hebben van een maag-darmaandoening)
 • tijdens het onderzoek geen voedingssupplementen slikt die invloed kunnen hebben op (de resultaten van) het onderzoek
 • geen medisch voorgeschreven of energie beperkt dieet volgt
 • een stabiel gewicht hebt
 • u als vrouw momenteel niet zwanger bent, geen borstvoeding geeft
 • per week niet meer dan 21 glazen alcohol nuttigt
 • een goede algemene gezondheid hebt (dit wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • in de maand voorafgaand aan het onderzoek en tijdens het onderzoek geen bloed doneert
 • in de 2 maanden voorafgaand aan het onderzoek en tijdens het onderzoek geen antibiotica gebruikt
 • een huisarts hebt
 • niet werkzaam bent bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit of hier een MSc thesis of stage doet
 • momenteel niet deelneemt aan een ander (medisch)wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • komt u 1x naar de universiteit voor een informatiebijeenkomst (duur ongeveer 30-60 minuten), waarbij u:
  • als u zich direct aan wilt melden, een toestemmingsverklaring en een aantal vragenlijsten krijgt om in te vullen en te ondertekenen
  • als u nog niet weet of u zich aan wilt melden, ruimte krijgt om vragen te stellen over het onderzoek. Indien u later besluit om deel te nemen, zullen we een nieuwe afspraak maken voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring en het invullen van de vragenlijsten
 • komt u 1x nuchter naar de universiteit voor een korte screening (duur ongeveer 15-30 minuten), hier wordt uw Hb en bloedsuiker bepaald door middel van een vingerprikje, wordt uw lengte en gewicht gemeten en krijg u een ontbijtje

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 6x nuchter naar de universiteit voor een meetochtend (duur ongeveer 4 uur), hierbij:
  • eet u een testproduct als ontbijt (suikerdrankje of cruesli)
  • wordt er meerdere malen wat bloed afgenomen via een infuuskraantje
  • verzamelt u gedurende 24 uur uw urine
  • vult u meerdere malen een korte vragenlijst in
  • zijn er enkele richtlijnen voor eten, drinken en activiteit de dag voorafgaand aan een meetochtend
 • komt u 6x 's ochtends naar de universiteit op de dag na een meetochtend om uw verzamelde urine in te leveren

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 375,-
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Ara 2-studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Korrie Pol
E-mail: ara@wur.nl
Tel: 0317-485394

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.