Ara-studie

logo Ara-studie Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Er worden geen deelnemers meer gezocht voor de Ara-studie.

De samenstelling van voedingsmiddelen heeft een effect op de stijging van de bloedsuiker na consumptie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat toevoeging van vezels en andere stoffen die stijging kan onderdrukken. Twee van die stoffen zijn arabinose en xylose.

Door middel van dit onderzoek proberen wij het effect van arabinose en xylose op de regulering van de bloedsuiker beter te leren begrijpen. Hiervoor nuttigen de deelnemers verschillende testproducten (muffins en dranken op basis van fruit) met verschillende hoeveelheden arabinose en xylose erin. Vervolgens worden er metingen gedaan in het bloed en in de uitgeademde lucht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd van 7 mei tot en met 11 juni 2015 op de universiteit (Biotechnion) en bestaat uit 5 meetochtenden die steeds op dezelfde dag van de week plaatsvinden. De exacte data en tijdstippen van het onderzoek worden in overleg met de deelnemer vastgesteld.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 18 mannen die aan onderstaande voorwaarden voldoen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • een man bent tussen de 18 en 35 jaar oud (geboren tussen 08-05-1979 en 01-04-1997)
 • een BMI hebt tussen de 18.5 en 25 kg/m2 (BMI check), en uw gewicht redelijk stabiel is
 • niet allergisch, intolerant of overgevoelig bent voor voedingsmiddelen die in de studie worden gebruikt (wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • geen medicijnen gebruikt of een aandoening hebt die invloed kan hebben op (de resultaten van) het onderzoek (bijvoorbeeld eetlustremmende medicijnen, ontstekingsremmers, laxeermiddelen of het hebben van een maag-darmaandoening)
 • geen medisch voorgeschreven dieet volgt
 • geen vegetariĆ«r bent
 • een goede algemene gezondheid hebt (dit wordt nagegaan door middel van een vragenlijst)
 • in de maand voorafgaand aan het onderzoek en tijdens het onderzoek geen bloed doneert
 • geen voedingssupplementen slikt tijdens het onderzoek
 • een huisarts hebt
 • niet werkzaam bent bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit of hier een MSc thesis of stage doet
 • momenteel niet deelneemt aan een ander (medisch)wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:

 • komt u 1x naar de universiteit voor een informatiebijeenkomst (duur ongeveer 30-60 minuten), waarbij u:
  • als u zich direct aan wilt melden, een toestemmingsverklaring en een aantal vragenlijsten krijgt om in te vullen en te ondertekenen; ook wordt uw lengte en gewicht gemeten
  • als u nog niet weet of u zich aan wilt melden, ruimte krijgt om vragen te stellen over het onderzoek. Indien u later besluit om deel te nemen, zullen we een nieuwe afspraak maken voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, het invullen van de vragenlijsten en het doen van de lichaamsmetingen
 • komt u 1x nuchter naar de universiteit voor een korte screening (duur ongeveer 15-30 minuten), hier wordt uw Hb en bloedsuiker bepaald door middel van een vingerprikje en krijg u een ontbijtje

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 5x nuchter naar de universiteit voor een meetochtend (duur ongeveer 6 uur), hierbij:
  • eet u een testproduct (muffin of een drank op basis van fruit)
  • wordt er meerdere malen wat bloed afgenomen via een infuuskraantje
  • blaast u meerdere malen in een klein zakje om uitgeademde lucht te verzamelen
  • vult u meerdere malen een korte vragenlijst in
  • zijn er enkele richtlijnen voor eten, drinken en activiteit de dag voorafgaand aan een meetochtend
 • komt u 1x naar de universiteit voorafgaand aan het onderzoek om een avondmaaltijd op te halen

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 250,-
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Ara-studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Korrie Pol
E-mail: ara@wur.nl
Tel: 0317-485394

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.