Vibe

Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Voeding en beweging zijn twee factoren die van invloed zijn op onze darmen. Helemaal wanneer de darm chronisch ontstoken is, lijkt het belangrijk te zijn om rekening te houden met voeding en beweging. Er is alleen nog weinig wetenschappelijk bewijs voor de rol van voeding en beweging bij IBD. Veel patiënten willen weten of ze hun ziekte kunnen beïnvloeden door anders te gaan eten. Ook krijgen we regelmatig vragen over de effecten van lichaamsbeweging en sport: is het nu juist wel of niet verstandig om actief te zijn?

Het doel van dit onderzoek

Vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei en de afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit doen wij onderzoek naar het effect van voeding en bewegen bij de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Het eerste onderdeel van dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Als u de vragenlijst voor ons wilt invullen, kunnen wij meer leren over hoe eten, drinken en lichaamsbeweging de ziekte van mensen met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa beïnvloeden. Uiteindelijk hopen we door ons onderzoek wetenschappelijk onderbouwde voedings- en bewegingsadviezen te ontwikkelen waarmee de klachten afnemen

Deelname aan het onderzoek

Meedoen is geheel vrijwillig. Dit betekent dat u het invullen van de vragenlijst op ieder moment kan afbreken zonder hiervoor een reden op te geven. Wij zullen uw antwoorden dan niet gebruiken. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 40 minuten. U krijgt algemene vragen over uw ziekte, vragen over de klachten die u ervaart en vragen over uw voedingspatroon en lichaamsbeweging. Om deel te nemen maakt het niet uit of uw ziekte actief is of juist rustig. Indien u deel wilt nemen aan dit onderzoek vragen wij u een mail naar ons te sturen. Wij sturen u dan een deelnemerscode toe waarmee u de vragenlijst online kunt invullen.

Interesse?

Wilt u zich aanmelden, meer informatie ontvangen of nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via
IBDstudy.HN@wur.nl
Onder de deelnemers worden 20 VVV-bonnen van €10,- verloot.