Vasten

logo Fasting Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Een verhoogd gehalte van vet (triglyceriden) in het bloedplasma is een belangrijke factor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. Daarom wordt gedacht dat het verlagen van de hoeveelheid vet in bloedplasma het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten kan verkleinen. Echter, is het op dit moment nog onduidelijk hoe de hoeveelheid vet in het bloedplasma geregeld wordt in mensen. En dat willen we graag onderzoeken aan de hand van dit onderzoek.

De studie vindt plaats in de periode november t/m januari 2019, en bestaat uit 2 bezoeken aan de Wageningen Universiteit (Helix gebouw). Het eerste bezoek aan de universiteit zal ongeveer 2 uur duren, en tijdens het tweede bezoek zal u ongeveer 10 uur lang op de onderzoeksfaciliteit aanwezig zijn. Bij deelname aan het onderzoek zult u na het consumeren van een standaard maaltijd gedurende 26 uur lang nuchter moeten blijven. Dit betekent dat u niks mag eten of drinken, los van water. Het onderzoek zal voorafgegaan worden door een informatiebijeenkomst en een keuring.

Voor deze studie zijn we opzoek naar 24 gezonde deelnemers (zowel mannen als vrouwen) die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • een goede algemene gezondheid hebt, bepaalde aandoeningen niet hebt en bepaalde medicatie niet gebruikt (zie de informatiebrochure)
 • een leeftijd heeft tussen de 40 en 70 jaar bij aanvang van de studie
 • een BMI heeft tussen de 22 en 30 (kg/m2) (BMI check)
 • een stabiel gewicht heeft (niet meer dan 5kg gewichtsverschil in de afgelopen 3 maanden
 • bereid bent om bloedmonsters en twee vetbiopten af te staan
 • niet meer dan 14 glazen alcohol per week drinkt, of 2 glazen per dag
 • u niet rookt en geen drugs gebruikt
 • geen bepaald dieet volgt in de maand voor aanvang van de studie (bijvoorbeeld een hoog vet, laag koolhydraat dieet)
 • niet allergisch bent voor 1 of meer van de bestanddelen van de standaard maaltijd
 • geen bloed hebt gedoneerd 2 maanden voorafgaand aan de start van het onderzoek, of van plan bent dit te doen tijdens het onderzoek
 • niet zwanger bent en geen borstvoeding geeft tijdens het onderzoek
 • niet werkzaam bent en geen stage loopt bij de afdeling Humane Voeding van de Wageningen Universiteit
 • niet tegelijkertijd deelneemt aan een ander medisch wetenschappelijk onderzoek tijdens de studie periode (afgezien van EetMeetWeet)
 • een huisarts hebt

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek wordt u uitgenodigd om een informatiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst (duur in totaal tussen de 30-60 minuten) legt de onderzoeker het onderzoek uit en krijgt u de ruimte om vragen te stellen. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het onderzoek, zult u een toestemmingsverklaring moeten tekenen. Vervolgens nodigen wij u uit voor een geschiktheidsonderzoek (duur ongeveer 30 minuten), waarbij:
 • u een korte medische vragenlijst krijgt om in te vullen
 • uw lengte en gewicht gemeten wordt, om uw BMI te bepalen
Indien u op een later moment besluit om u aan te melden, zullen we een nieuwe afspraak maken voor het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, het invullen van de korte medische vragenlijst en het meten van uw lengte en gewicht.

Deelname aan het onderzoek:

 • Bestaat uit 2 aaneengesloten testdagen:
  • Uw eerste bezoek zal ongeveer twee uur duren, hierbij:
   • mag u tijdens de gehele eerste testdag van het onderzoek niet intensief sporten of alcohol consumeren
   • krijgt u een warme (standaard) maaltijd
   • zullen we bloed afnemen
   • nemen we een vetbiopt af uit de buik onder lokale verdoving
   • mag u vanaf het consumeren van de warme maaltijd tot en met de metingen de volgende avond niks eten of drinken (nuchter blijven), los van water dat wij u in flessen zullen meegeven. Dit betekent dat u in totaal 26 uur nuchter zult blijven.
  • Uw tweede bezoek zal ongeveer tien uur duren, hierbij:
   • moet u nuchter blijven gedurende de gehele testdag, en mag u alleen water drinken dat wij u in flessen zullen aanbieden.
   • zullen we bloed afnemen
   • nemen we een vetbiopt af uit de buik onder lokale verdoving
   • zult u na het afnemen van het bloed en het vetbiopt een lichte maaltijd van ons ontvangen

  Wat staat er voor u tegenover?

  • een financiële vergoeding van € 130,-
  • een reiskostenvergoeding voor de gemaakte kilometers
  • U levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

  Interesse?

  Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Fasting studie en wilt u er meer over weten?
  Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

  Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

  Charlotte Michielsen
  E-mail: fasting.study@wur.nl
  Telnr: 0317-48 48 64

  Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.