Smell-e

logo Smell-e Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Het is algemeen bekend dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Een paar jaar geleden is de e-sigaret op de markt gekomen. Waar bij roken de tabak wordt verbrand, wordt bij het gebruik van een e-sigaret (dampen) een vloeistof (e-liquid) verwarmd. E-liquids bestaan uit een basisvloeistof met smaakstoffen en soms nicotine. E-liquids zijn beschikbaar in duizenden verschillende smaken, waardoor de aantrekkelijkheid van het product wordt verhoogd. De beschikbaarheid van e-liquids in verschillende smaken is zowel positief als negatief. Aan de ene kant heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat e-liquid smaken mensen die verslaafd zijn aan roken kunnen helpen om over te stappen op de e-sigaret. Aan de andere kant laat onderzoek zien dat het gebruik van e-sigaretten steeds meer toeneemt onder scholieren en dat de smaken hier een van de belangrijkste redenen voor zijn. Wereldwijd maken overheden zich zorgen over e-sigaretten gebruik onder jongeren en daarom willen zij e-liquid smaken reguleren.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doen Wageningen University en het RIVM samen onderzoek naar e-liquid smaken in verschillende doelgroepen. Hiermee willen we de aantrekkelijkheid en voorkeuren van verschillende smaken in kaart brengen en een beter beeld krijgen van verslavingsgedrag – uiteindelijk ook in het brein. De Smell-e studie is een eerste stap in dat onderzoek. Uiteindelijk zal aan het Ministerie van VWS teruggekoppeld worden of en hoe smaken kunnen bijdragen aan het tabaksontmoedigingsbeleid.

Doel: Er is onderzoek nodig om smaken van e-liquids te kunnen reguleren. Onderzoek naar e-liquid smaken kan gedaan worden door aan de geur van e-liquids te ruiken of door de damp die geproduceerd wordt te proeven. Met de Smell-e studie onderzoeken wij of de geur- en smaakbeleving bij ruiken en dampen vergelijkbaar is, onder zowel rokers als niet-rokers. Als dit het geval is, dan kan in toekomstig onderzoek naar e-liquid smaken volstaan worden met alleen ruiken.

Wij gebruiken in ons onderzoek alleen e-liquids zonder nicotine

De studie vindt plaats in de maanden oktober, november en december. De studie bestaat uit 2 ruik sessies en 2 damp sessies, voorafgegaan door een informatiebijeenkomst en een korte screening sessie.

We zijn voor deze studie op zoek naar rokers en niet-rokers die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • Tussen de 18 en 55 jaar oud bent
 • Een goede algemene gezondheid heeft
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal heeft
 • Een normaal reukvermogen heeft
 • Nog nooit een e-sigaret heeft gebruikt of uitgeprobeerd
 • Momenteel niet zwanger bent, geen borstvoeding geeft en niet de intentie hebt zwanger te worden
 • Niet allergisch bent voor een (van de bestanddelen) van de producten die we testen
 • Niet werkzaam bent bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen University en u geen MSc thesis of stage doet bij de leerstoelgroep Sensoriek en Eetgedrag van Wageningen University
 • Niet deelneemt aan een ander medisch wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat houdt meedoen in?

In totaal zult u ongeveer 5,5 uur kwijt zijn aan het onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname
 • Komt u 1x naar de universiteit voor een informatiebijeenkomst waar u informatie krijgt over het onderzoek. Daarnaast vult u een toestemmingsverklaring en een vragenlijst in (duur ongeveer 30-45 minuten)
 • Komt u 1x naar de universiteit voor een korte screening (duur ongeveer 30 minuten) waarin uw reukvermogen wordt getest. Indien u door de screening bent gekomen zult u tijdens deze sessie ook gelijk oefenen met dampen (5 trekjes van een e-sigaret, zónder nicotine).
Bij deelname aan het onderzoek :
 • Komt u 2x naar de universiteit voor een ruiksessie (duur ongeveer 1 uur). Hierbij ruikt en beoordeelt u een aantal e-liquids.
 • Komt u 2x naar de universiteit voor een dampsessie (duur ongeveer 1 uur). Hierbij ademt u de damp in van een aantal e-liquids. U beoordeelt de smaak door in totaal 2 trekjes per e-liquid te nemen. In totaal neemt u dus tijdens deze studie 50 trekjes. De e-liquids bevatten geen nicotine. U mag zelf kiezen of u de damp over uw longen inhaleert of gelijk vanuit de mond weer uitademt.

Wat staat er tegenover?

 • Een financiële vergoeding van €75,- bij deelname aan het gehele onderzoek
 • Een vergoeding van €5,- in de vorm van een VVV Cadeaubon indien uit de screening blijkt dat u niet in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek
 • U levert een bijdrage aan een belangrijk sociaal-maatschappelijk thema: een ‘rookvrije generatie’

Meer informatie of aanmelden?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Smell-e studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden voor de Smell-e studie, of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam (vermeld a.u.b. voor welke groep u interesse heeft):


Erna Krusemann

E-mail: smell-e@wur.nl

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

 

Disclaimer: Wageningen University wil het gebruik van tabaksproducten ontmoedigen, waar deze studie aan bijdraagt