Smell-e

logo Smell-e

We zoeken geen deelnemers meer voor deze studie

Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Het is algemeen bekend dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Een paar jaar geleden is de e-sigaret op de markt gekomen. Waar bij roken de tabak wordt verbrand, wordt bij het gebruik van een e-sigaret (dampen) een vloeistof (e-liquid) verwarmd. E-liquids bestaan uit een basisvloeistof met smaakstoffen en soms nicotine. E-liquids zijn beschikbaar in duizenden verschillende smaken, waardoor de aantrekkelijkheid van het product wordt verhoogd. De beschikbaarheid van e-liquids in verschillende smaken is zowel positief als negatief. Aan de ene kant heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat e-liquid smaken mensen die verslaafd zijn aan roken kunnen helpen om over te stappen op de e-sigaret. Aan de andere kant laat onderzoek zien dat het gebruik van e-sigaretten steeds meer toeneemt onder scholieren en dat de smaken hier een van de belangrijkste redenen voor zijn. Wereldwijd maken overheden zich zorgen over e-sigaretten gebruik onder jongeren en daarom willen zij e-liquid smaken reguleren.

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doen Wageningen University en het RIVM samen onderzoek naar e-liquid smaken in verschillende doelgroepen. Hiermee willen we de aantrekkelijkheid en voorkeuren van verschillende smaken in kaart brengen en een beter beeld krijgen van verslavingsgedrag – uiteindelijk ook in het brein. De Smell-e studie is een eerste stap in dat onderzoek. Uiteindelijk zal aan het Ministerie van VWS teruggekoppeld worden of en hoe smaken kunnen bijdragen aan het tabaksontmoedigingsbeleid.

Doel: Er is onderzoek nodig om smaken van e-liquids te kunnen reguleren. Onderzoek naar e-liquid smaken kan gedaan worden door aan de geur van e-liquids te ruiken of door de damp die geproduceerd wordt te proeven. Met de Smell-e studie onderzoeken wij of de geur- en smaakbeleving bij ruiken en dampen vergelijkbaar is, onder zowel rokers als niet-rokers. Als dit het geval is, dan kan in toekomstig onderzoek naar e-liquid smaken volstaan worden met alleen ruiken.

Wij gebruiken in ons onderzoek alleen e-liquids zonder nicotine

De studie vindt plaats in de maanden oktober, november en december. De studie bestaat uit 2 ruik sessies en 2 damp sessies, voorafgegaan door een informatiebijeenkomst en een korte screening sessie.

We zijn voor deze studie op zoek naar rokers en niet-rokers die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • Tussen de 18 en 55 jaar oud bent
 • Een goede algemene gezondheid heeft
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal heeft
 • Een normaal reukvermogen heeft
 • Nog nooit een e-sigaret heeft gebruikt of uitgeprobeerd
 • Momenteel niet zwanger bent, geen borstvoeding geeft en niet de intentie hebt zwanger te worden
 • Niet allergisch bent voor een (van de bestanddelen) van de producten die we testen
 • Niet werkzaam bent bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen University en u geen MSc thesis of stage doet bij de leerstoelgroep Sensoriek en Eetgedrag van Wageningen University
 • Niet deelneemt aan een ander medisch wetenschappelijk onderzoek (met uitzondering van EetMeetWeet)

Wat houdt meedoen in?

In totaal zult u ongeveer 5,5 uur kwijt zijn aan het onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname
 • Komt u 1x naar de universiteit voor een informatiebijeenkomst waar u informatie krijgt over het onderzoek. Daarnaast vult u een toestemmingsverklaring en een vragenlijst in (duur ongeveer 30-45 minuten)
 • Komt u 1x naar de universiteit voor een korte screening (duur ongeveer 30 minuten) waarin uw reukvermogen wordt getest. Indien u door de screening bent gekomen zult u tijdens deze sessie ook gelijk oefenen met dampen (5 trekjes van een e-sigaret, zónder nicotine).
Bij deelname aan het onderzoek :
 • Komt u 2x naar de universiteit voor een ruiksessie (duur ongeveer 1 uur). Hierbij ruikt en beoordeelt u een aantal e-liquids.
 • Komt u 2x naar de universiteit voor een dampsessie (duur ongeveer 1 uur). Hierbij ademt u de damp in van een aantal e-liquids. U beoordeelt de smaak door in totaal 2 trekjes per e-liquid te nemen. In totaal neemt u dus tijdens deze studie 50 trekjes. De e-liquids bevatten geen nicotine. U mag zelf kiezen of u de damp over uw longen inhaleert of gelijk vanuit de mond weer uitademt.

Wat staat er tegenover?

 • Een financiële vergoeding van €75,- bij deelname aan het gehele onderzoek
 • Een vergoeding van €5,- in de vorm van een VVV Cadeaubon indien uit de screening blijkt dat u niet in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek
 • U levert een bijdrage aan een belangrijk sociaal-maatschappelijk thema: een ‘rookvrije generatie’

Meer informatie of aanmelden?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Smell-e studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden voor de Smell-e studie, of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam (vermeld a.u.b. voor welke groep u interesse heeft):


Erna Krusemann

E-mail: smell-e@wur.nl

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.

 

Disclaimer: Wageningen University wil het gebruik van tabaksproducten ontmoedigen, waar deze studie aan bijdraagt