Pavlov2

logo Pavlov2

Only women with a Dutch nationality can participate in this study

Dit onderzoek bestudeert hoe mensen reageren op zintuiglijke signalen (geur, smaak en zicht) in verschillende situaties.

Het onderzoek vindt plaats op de universiteit (Helix) van februari t/m april 2019. Iedere deelnemer komt 3 keer naar de universiteit voor een testsessie van ongeveer 60 minuten voorafgegaan door een screeningssessie van ongeveer 25-30 minuten. De testsessies vinden plaats op werkdagen tussen 09.30 en 12.30. De exacte planning wordt individueel afgestemd.

Voor deze studie zijn wij op zoek naar 50 gezonde Nederlandse vrouwen

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • Nederlands bent
 • tussen de 18 en 35 jaar oud bent (geboren tussen februari 1984 en februari 2001)
 • een BMI hebt tussen de 18.5 en 25(BMI check)
 • niet rookt.
 • een normaal of goed reuk- en smaak vermogen hebt
 • een goede algemene gezondheid hebt, en u niet een allergie, intolerantie of overgevoeligheid heeft
 • niet zwanger bent, geen borstvoeding geeft en niet de intentie hebt zwanger te worden
 • geen medicatie gebruikt, met uitzondering van paracetamol of hormonale anticonceptie
 • in de afgelopen twee maanden geen 5 kg of meer bent aangekomen of afgevallen
 • geen werknemer of student bij de Afdeling Humane Voeding en Gezondheid of Levensmiddelentechnologie aan Wageningen UR bent
 • niet deelneemt aan andere medische studies.
Als u twijfelt over een van bovenstaande criteria, neem dan contact met ons op voor meer duidelijkheid.

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek, om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:
 • komt u 1x naar de universiteit voor een informatie- en screeningssessie (duur ongeveer 25-30 minuten) waar u informatie krijgt over het onderzoek en vragen kunt stellen. Als u besluit deel te nemen vragen wij u een toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Daarna volgen er 2 vragenlijsten over uw algemene gezondheid. De screeningssessie wordt afgerond door een korte geurtest met zestien verschillende geuren.

Bij deelname aan het onderzoek:

 • komt u 3x naar de universiteit voor een testsessie (duur ongeveer 60 minuten), hierbij:
  • krijgt u verschillende producten te zien, ruiken en proeven, en beoordeelt u deze door middel van een vragenlijst op de computer.
  • verzamelen we uw speeksel tijdens het zien, ruiken en proeven om de hoeveelheid, dikte en bepaalde biomarkers te kunnen meten.
 • zijn er enkele richtlijnen voor eten, drinken en intensief sporten de 2 uur voorafgaand aan een testsessie.

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van €30,- in de vorm van VVV-cadeaubonnen
 • U levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Pavlov2 studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden, of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam


Joleen Boland en Marieke Alblas

E-mail: odor.study@wur.nl

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.