Hipp

logo Hipp Only Dutch speaking persons can participate in this study.

Gekleurde aardappels bevatten stoffen (pigmenten) die kunnen bijdragen aan een gezonde voeding maar het is onvoldoende duidelijk of deze pigmenten ook worden opgenomen in het lichaam. Deze informatie is nodig om de eventuele positieve gezondheidseffecten van deze pigmenten in het menselijk lichaam te kunnen voorspellen. Gekleurde aardappels zijn normale aardappel rassen (niet genetisch veranderd). De pigmenten die zorgen voor een oranje, paarse of rode kleur van de aardappel komen ook voor in bijvoorbeeld rode kool, blauwe bessen, eigeel en mais. In deze studie willen we de opname van deze stoffen uit gekleurde aardappels in het menselijk lichaam vaststellen.

In de Hipp (high pigmented potato) studie onderzoeken we de opname van pigmenten uit gepigmenteerde aardappelen

Het onderzoek vind plaats in februari-maart 2019 op de universiteit (Helix gebouw) in Wageningen. Voorafgaand aan het onderzoek vinden een informatiebijeenkomst en een screening plaats. Bij deelname aan het hoofdonderzoek vragen wij u om op 4 dagen een test maaltijd te gebruiken. Gedurende het onderzoek komt u in totaal 5 keer naar de universiteit. De eerste afspraak (screening) duurt ongeveer 20-30 minuten. De testdagen (4 dagen) duren de hele dag (van 7:30- 18:00), en zijn in 4 opeenvolgende weken op dezelfde dag van de week (op woensdag of donderdag).

Voor deze studie zijn we op zoek naar 10 gezonde mannen die mee willen doen.

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • 18-65 jaar oud bent
 • Een BMI hebt van 18 - 30 kg/m2 (BMI check)
 • Gezond bent op het moment van het onderzoek (zelfverklaard; geen medicijngebruik behalve paracetamol)
 • Niet rookt
 • niet meer dan 4 uur per week intensief sport
 • Geen medisch voorgeschreven dieet volgt
 • Geen voedingssupplementen heeft gebruikt in de afgelopen 3 maanden die carotenoïden of anthocyanines bevatten en deze ook niet gaat gebruiken
 • Een normaal hemoglobine gehalte en een gezond nuchter plasma triglyceride niveau heeft (dit wordt nagegaan tijdens de screening door middel van een bloedafname)
 • Geen bloed heeft gegeven in de afgelopen 3 maanden, en bereid bent om dit tijdelijk stop te zetten gedurende het onderzoek
 • Niet werkzaam bent, afstudeert of stage loopt op de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit
 • Niet deelneemt aan ander onderzoek binnen de afdeling humane voeding & gezondheid (met uitzondering van EetMeetWeet)
 • Niet deelneemt aan andere studies
 • Niet allergisch of overgevoelig bent voor aardappelen

Als u twijfelt over een van de bovenstaande criteria, neem dan contact met ons op voor meer duidelijkheid.

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek komt u naar een informatiebijeenkomst op de universiteit. Hier krijg u extra informatie over het onderzoek, inclusief de ruimte om vragen te stellen. Als u zich direct aan wilt melden, maken we met u een afspraak voor de screening om te kijken of u geschikt bent voor deelname aan het onderzoek. Hierna komt u nog een keer nuchter ‘s ochtends naar de universiteit voor een screening, waarbij we u lengte en gewicht zullen meten en een bloedmonster zullen afnemen. Als uit deze screening blijkt dat u binnen onze doelgroep valt, wordt u uitgenodigd voor deelname aan het hoofdonderzoek, hierbij: Komt u 4 keer ’s ochtends nuchter voor een hele dag naar de universiteit (in 4 weken op dezelfde dag).
 • Op iedere testdag krijgt u ‘s ochtends een maaltijd te eten. De testmaaltijden bestaat uit verschillende soorten aardappelpuree. Op 1 van de testdagen mag u alleen water drinken.
 • Word er gedurende de dag bloed afgenomen en urine verzamelt.
 • Vult u bij elk bezoek een korte vragenlijst in over uw gezondheid
 • In de overgebleven tijd kunt u studeren, rusten of werken.

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 410,-
 • u levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de HiPP-studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Marijke Hummel
E-mail: Hipp@wur.nl

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.