Ara4

logo Fasting Only Dutch speaking persons can participate in this study.

De samenstelling van voedingsmiddelen heeft een effect op de stijging van de bloedsuiker na consumptie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat toevoeging van bepaalde suikers die stijging kan onderdrukken, een voorbeeld hiervan is L-arabinose.

Door middel van dit onderzoek willen wij het effect van L-arabinose in verschillende voedingsmiddelen op de regulering van de bloedsuikerhuishouding beter leren begrijpen. Hiervoor drinken de deelnemers 2 maal 2 dagen bij iedere maaltijd een verschillend testdrankje. Beide drankjes bestaan uit water met tafelsuiker en er is mogelijk L-arabinose toegevoegd. Vervolgens worden er metingen gedaan in het bloed, worden er vragenlijsten afgenomen en krijgt u een lunch.

Het onderzoek wordt uitgevoerd van 9 november 2018 tot en met 21 december 2018 op de universiteit (Helix) en bestaat uit 7 bezoeken gedurende 2 weken. De exacte data en tijdstippen van het onderzoek worden in overleg met de deelnemer vastgesteld.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 18 vrijwilligers die aan onderstaande voorwaarden voldoen

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • Tussen de 55 en 80 jaar oud bent met een BMI tussen 25 en 40 kg/m2 (BMI check), met een verhoogd risico op het ontwikkelen van suikerziekte. We bepalen dat risico door in uw bloed te meten of u:
   • Een licht verhoogde nuchtere bloedsuikerspiegel tussen de 5.6 - 7.0 mmol/L heeft, of
   • Een licht verhoogde HbA1C, tussen de 39-48 mmol/mol.

U kunt niet meedoen als u:

 • Diabetes Mellitus type I of type II (suikerziekte) heeft,
 • Maag-darm problemen heeft,
 • Andere medische aandoeningen heeft, zoals onder andere lever, alvleesklier of endocrinologische aandoeningen,
 • Medicijnen of supplementen gebruikt die de studieresultaten kunnen be├»nvloeden (medicijnen en supplementen die u al langere tijd gebruikt dient u tijdens de studie door te gebruiken zoals u altijd doet),
 • Allergisch, intolerant of overgevoelig bent voor bepaalde voedingsmiddelen die u zou krijgen tijdens het onderzoek,
 • Een medisch voorgeschreven of energie beperkt of een laag koolhydraat dieet volgt,
 • Gevoelig bent voor medische lijmstoffen,
 • Niet bereid bent om de aangeboden voedingsmiddelen te consumeren,
 • Op dit moment antibiotica gebruikt of in de 2 maanden voor de screening hebt gebruikt,
 • Gemiddeld meer dan 21 glazen alcohol per week drinkt voor mannen en 14 glazen per week voor vrouwen,
 • In de afgelopen 3 maanden meer dan 5kg bent aangekomen of afgevallen.
 • Uw hemoglobine concentratie te laag is (<8.5 mmol/L voor mannen; <7.5 mmol/L voor vrouwen), dit zullen we bij u meten,
 • Geen geschikte bloedvaten heeft voor bloedafname (wordt nagegaan tijdens de keuring),
 • Bloeddonor bent of indien u bloeddonor bent, u bereid bent om geen bloed te doneren tijdens de onderzoeksperiode, tevens mag u 1 maand voor de studie ook geen bloed gedoneerd hebben,
 • Niet in staat bent om aan de studie mee te doen volgens het protocol,
 • Geen huisarts heeft,
 • Een medewerker bent van Wageningen University, divisie Humane Voeding en Gezondheid,
 • Aan ander wetenschappelijk onderzoek meedoet, met uitzondering van eet-meet-weet.

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname:
 • Komt u 1x naar de universiteit voor een informatiebijeenkomst (duur ongeveer 30 minuten), waar u informatie krijgt over het onderzoek, u een toestemmingsverklaring en een aantal vragenlijsten invult
 • Komt u 1x nuchter naar de universiteit voor een korte keuring (duur ongeveer 30 minuten), hier wordt uw Hb en bloedsuiker bepaald door middel van een bloedafname, wordt uw lengte, gewicht, middel- en heupomtrek gemeten en krijgt u een ontbijt
Bij deelname aan het onderzoek:
 • Komt u 2x nuchter naar de universiteit voor een meetochtend (duur ongeveer 4 uur), hierbij:
   • Consumeert u een testproduct als ontbijt
   • Wordt er meerdere malen wat bloed afgenomen via een infuuskraantje
   • Vult u meerdere malen een korte vragenlijst in
   • Zijn er enkele richtlijnen voor eten, drinken en activiteit de dag voorafgaand aan een meetochtend
  • Eet u 2 x 2 dagen alleen voeding die door de onderzoekers verstrekt wordt.
  • Draagt u gedurende 2 weken een sensor op uw bovenarm die uw glucose meet en leest u deze iedere 8 uur uit.

Wat staat er voor u tegenover?

 • een financiële vergoeding van € 7,50,- bij afronding van de keuring ook indien u niet mee mag doen aan het onderzoek.
 • een financiële vergoeding van € 225,- bij afronding van het onderzoek.
 • U levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de Ara4-studie en wilt u er meer over weten?
Lees dan onze informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Wilt u zich aanmelden of hebt u vragen, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Korrie Pol
E-mail: ara@wur.nl
Telnr: 0317-48 5172

Reacties bij voorkeur per e-mail, vermeld wel uw telefoonnummer zodat we u terug kunnen bellen.